تبلیغات اینترنتیclose
ذخيره و بازيابی داده توسط ADO.NET (بخش پنجم)
شبکه
وبلاگی برای برنامه نویسان و وبکاران
درباره وبلاگ


وبلاگی برای برنامه نویسان و وبکاران

آمار کاربران
نام کاربری :
رمز عبور :
ثبت نام عضو جدید
فراموشي رمز عبور

خبرنامه
جستجو
آمار وبلاگ
 • آنلاین : 1
 • بازدید امروز : 1
 • بازدید دیروز : 2
 • بازدید هفته گذشته : 4
 • بازدید ماه گذشته : 18
 • بازدید سال گذشته : 524
 • کل بازدید : 2965
 • کل مطالب : 9
 • نظرات : 0
 • رنک گوگل :

در اين بخش با نحوه نمايش داده موجود در Data Set در کنترل های ListBox , DropDown,CheckBoxList وRadioButtonList آشنا خواهيم شد . 
داده موجود در يک DataSet را می توان به هر نوع List Conrol  استفاده شده بر روی يک فرم وب ، نسبت داد .کنترل های DataSet و DataList صرفا" دو نمونه متداول به منظور نمايش يک DataSet می باشند. برای نمايش داده موجود در يک DataSet می توان از کنترل های  ListBox,DropDownList,CheckBoxList و يا RadioButtonList  ، نيز استفاده نمود .

 •  کنترل DropDownList : با استفاده از کنترل فوق ، کاربران قادر به انتخاب يک آيتم از ليست Drop-Downمی باشند.

 •  کنترل ListBox : با استفاده از کنترل فوق ، کاربران قادر به انتخاب يک و يا چندين آيتم از طريق يک ليست از قبل تعريف شده می باشند. با تنظيم خصلت  SelectionMode به Multiple امکان انتخاب چندين آيتم در اختيار کاربران قرار خواهد گرفت . ( در صورتی که خصلت فوق مقدار Single را داشته باشد ، صرفا" امکان انتخاب يک آيتم وجود خواهد داشت ) .

 • کنترل CheckBoxList : برای اضافه نمودن Check box بر روی يک فرم وب ، می توان از کنترلCheckBox و يا  CheckBoxList ، استفاده کرد. کنترل های فوق ، روشی مناسب به منظور ورود اطلاعات منطقی توسط کاربران را ارائه می نمايند :  True/False , yes/no  و on/off .

 • کنترل RadioButtonList : برای اضافه نمودن دکمه های Radio button بر روی يک فرم وب ، می توان از کنترل  RadioButton و يا RadioButtonList ، استفاده نمود.

 برای نمايش داده ازDataSet در يک ListBox,DropDownList,CheckBoxList و يا RadioButtonList  ، مراحل زير را دنبال می نمائيم :

 • مقداردهی خصلت DataSource کنترل به نام Data Set

 • مقداردهی خصلت DataText کنترل به يکی از فيلدهای موجود در Data Set  (فيلدی که به عنوان خصلت Textليست نمايش داده خواهد شد).

 •  مقداردهی خصلت DataValue کنترل به يکی از فيلدهای موجود در Data Set (مقداری که به عنوان خصلتValue برگردانده خواهد شد ) . 
  تنظيمات يک  کنترل DropDownList نمونه :

 •  پر نمودن Data set از طريق Data adapter ايجاد شده  و نسبت دهی آن به کنترل

VB.NET ::

Private Sub Page_Load (ByVal sender As System.Object , ByVal e As System.EventArgs ) Handles Mybase.Load
    SqlDataAdapter1.Fill (DataSet11)
    DropDownList1.DataBind()
End Sub

در زمان اجراء ، کنترل DropDownList ، ليستی از اسامی ( Fname ) را از جدول Contact استخراج و آنان را نمايش خواهد داد.خصلت SelectedItem.Value ، مقدار ID را برمی گرداند . ازفيلد ID ، می توان به عنوان يک کليد به منظور بازيابی ساير اطلاعات  استفاده نمود.

 
کنترل DropDownList  صرفا" می تواند شامل  يک مقدار برای خصلت های DataText و DataValue مربوط به کنترل باشد .در صورتی که قصد استفاده از نام ( Fname ) و نام خانوادگی ( Lname ) از افراد موجود در جدولContact را داشته باشيم، می بايست اين کار را از طريق کد انجام داد. روتين مربوط به رويداد Page_Load ، نام خانوادگی ( Lname )  و نام ( Fname ) را به DropDownList اضافه نموده و ID به عنوان خصلت Value برای هر يک از آيتم ها ی موجود در ليست در نظر گرفته خواهد شد :

VB.NET ::

Private Sub Page_Load (ByVal sender As System.Object , ByVal e As System.EventArgs ) Handles Mybase.Load
  If Not IsPostBack Then
     SqlDataAdapter1.Fill(DataSet11)
     Dim drowItem As DataSet1.ContactRow
     For Each drowItem In DataSet11.Contact
        Dim lstNew As New ListItem()
        lstNew.Text = drowItem.Fname & " ◄ " & drowItem.Lname
        lstNew.Value = drowItem.ID()
       DropDownList1.Items.Add(lstNew)
    Next
  End If
End Sub

انتخاب رکوردهائی خاص 
با توجه به مقدار برگردانده شده توسط DropDownList ، می توان از آن به عنوان کليدی در جهت بازيابی ساير اقلام اطلاعاتی در بانک اطلاعاتی استفاده نمود. ID ، يک کليد منحصر بفرد در جدول Contact  بوده و می توان از آن به منظور استخراج و نمايش ساير اطلاعات ، استفاده کرد. کد زير يک DataSet شامل اطلاعات مربوط به فرد انتخاب شده در ليست DropDownList را ايجاد می نمايد.

VB.NET ::DropDownList1_SelectedIndexChanged

Private Sub DropDownList1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object,_
 ByVal e As System.EventArgs) Handles DropDownList1.SelectedIndexChanged
SqlDataAdapter1.SelectCommand.CommandText = "SELECT * FROM Contact " &_
"WHERE  ID=" & DropDownList1.SelectedItem.Value
  DataSet11.Clear(  )
  SqlDataAdapter1.Fill(DataSet11)
  DataGrid1.DataBind()
End Sub

VB.NET ::Page Load Event

Private Sub Page_Load (ByVal sender As System.Object , ByVal e As System.EventArgs ) Handles Mybase.Load
    SqlDataAdapter1.Fill (DataSet11)
    DropDownList1.DataBind()
   DropDownList1.SelectedIndex = 0
End Sub

 

در مثال فوق ، از يک کنترل  DropDownList و يک DataGrid  در فرم وب استفاده شده است . با انتخاب يک آيتم از طريق ليست ارائه شده توسط کنترل  DropDownList ، ساير اطلاعات فرد انتخاب شده از بانک اطلاعاتی استخراج ( با توجه به Query اجراء شده ) و پس از خالی نمودن Dataset  ( پر شده در مرحله قبل ) ، مقدار DataSet با توجه بهQuery جديد ، مجددا" تکميل و در نهايت به DataGrid نسبت داده می شود . ( نحوه استفاده از DataGrid در بخشسوم مقاله ، توضيح داده شده است ) .

در بخش ششم اين مقاله با نحوه انجام عمليات بر روی يک بانک اطلاعاتی بيشتر آشنا خواهيم شد.نوع مطلب :
برچسب ها : ,

0       
چهارشنبه 3 ارديبهشت 1393
ابوالفضل ظهوریان